021-33926192
« بازگشت به لیست اخبار | دوشنبه 6 شهریور 1396 در ساعت 12 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )


گیربکس  ماشيني است که براي انتقال توان مکانيکي از يک منبع توليد توان به يک مصرف کننده و هچنين برآورده ساختن گشتاور و سرعت دوراني مورد نياز مصرف کننده به کار مي رود.گيربکسدرواقع يک واسطه بين منبع توان و مصرف کننده توان مي باشد که بين منبع توان و مصرف کننده توان يک انعطاف پذيري بر قرار ميکند..به دليل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دوراني منبع توليد توان با مصرف کننده نياز به ماشيني که بتواند اين هماهنگي را به صورت يک واسطه برقرار کند امري ضروري به نظر مي رسد دستگاهي که اين خواسته را ميتواند تامين کند گيربکس نام دارد.
منبع توليد توان مهم نيست که با چه نوع سوخت يا منابع انرژي توان را توليد ميکند بلکه اين مهم است که در شفت ورودي به گيربکستوان توليد شده را به صورت گشتاور به گیربکس منتقل کند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 1 کاربر