021-33926192

رولبرینگ کف گرد سوزنی

رولبرینگ های سوزنی کف گرد در ساختارهای محکم برای تحمل بارهای سنگین بدون حساسیت به شوکهای وارده بکار میروند اگر بتوان از قطعات مجاور بعنوان حلقه های لغزنده سود جست این نوع بلبرینگ بیش از یم واشر کف گرد جا نمیگیرند در مواردی که این کار ممکن نباشد باید از حلقه های یا واشرهای کف گرد بالایی و پایینی سود جست برینگهای کف گرد سوزنی از یک قفسه تغییر شکل ناپذیر که غلتکها را در مسیر مناسب خود فرار میدهد استفاده میکنند رولهای این نوع بلبرینگ ها با دقت بسیار خوبی قطر یکسان داشته و دارای سطوح تماس خاصی هستند این نوع باعث میشود توزیع تنش در بلبرینگ یکنواخت بوده و تنش های مضر لبه ای کاهش یابند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر