021-33926192

رولبرینگ کف گرد بشکه ای

رولبرینگ های کف گرد شبکه ای دارای سطوح لغزنده ای هستند که نسبت به محور بلبرینگ شیب دارند برخلاف بقیه بلبرینگ های کف گرد این بلبرینگ ها علاوه بر بار محوری قادر به تحمل بار شعاعی هم می باشند این بلبرینگ نسبت به چرخش جزئی شفت و هم چنین عدم تنظیم دقیق شفت و محفظه مقاوم می باشند هم چنین این نوع جدایی پذیرند واشر شفت به همراه استوانه ها و قفسه مستقل از واشر محفظه می تواند جا زده شود برینگ های استوانه ای کروی کف گرد از انواع ساچمه های استوانه ای غیر متقارت ساخته میشوند برینگ های طرح ای جدیدترین نسل رولبرینگ های کف گرد شبکه ای هستند که ابعاد داخلی آنها برای تحمل بارهای سنگین و با لصطحاک کم نصحیح شده است در نتیجه رولبرینگ های کف گرد بشکه ای دارای عمر و قابلیت اطمینان بسیار خوبی دارند و اصطحاک و گرمای تولیدی انها کم است و فضای کمتر اشغال کرده و با سرعت بیشتری کار میکند

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر