021-33926192

رولبرینگ کف گرد استوانه ای

رولبرینگ های کف گرد استوانه ای دارای ساختار ساده ای هستند که از دو واشر تخت و رولهای استوانه ای و قفسه کف گرد بین ؟آتنها تشکیل شده است این سرس میتوانند بار محوری را در یک جهت تکمیل کنند و برای ساختار کم جا که احتیاج به بلبرینگ با ظرفیت تحمل بلر زیاد و غیر حساس به شوکهای وارده دارند مناسب می باشند .اجزاء ایب بلبرینگ ها از هم به راحتی جدا میشوند و میتوانند جداگانه سوار شوند.شعاع رولهای در درون این بلبرینگ ها با دقت بسیار زیادی نزدیک هم هستند و سطوح رولها هم بهینه شده اند در نتیجه این تمهیدات توزیع تنش در بلبرینگ یکنواخت بوده و تنش های لبه ای ظاهر نمیشوند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر