021-33926192

رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ های مخروطی برای تحمل بارهای محوری و شعاعی ساخته شده اند رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه میتوانند بار محوری محوری در جهت مخالف را تحمل بکار میروند این سری دارای اجزای جدایی پذیر بوده و حلقه داخلی و رولها و قفسه ها میتواند جدا از حلقه خارجی جا زده شوند . رولبرینگ ها ی مخروطی بویژه سری تی کیو با اخرین دستاوردهای فنی روز ساخته میشوند تماس بین رولها و سطح ساچمه خور و هم چنین ابعاد و اندازه ها تماس انتهای رولها و لبه ها و سطح برینگ به نحوی بهینه شده اند که دارای ویژگی های زیر باشند:اصطکاک اندک و ظرفیت قرار گرفتن مناسب در کنار هم قابلیت اطمینان حتی تحت بارهای سنگین و نداشتن حساسیت ناشی از عدم تنظیم دقیق برای مواردی که بار محوری بسلر زیاد مثل چرخنده های اکسل عقب خودرو در کار باشد موثرند این بلبرینگ دارای دقت عمل فوق العاده خوب و وبویژه اصطکاک ناچیز میباشند

12345مجموع 92 محصول
12345مجموع 92 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر