021-33926192

رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای از نوع ود تنظیم بوده و در نتیجه نسبت به ناهمراستائی زاویه ای شفت نسبت به محفظه خود نسبت به یاتاقان و یا خم شدن شفت در موقع کار حساس نمیباشند و از این نظر دارای خصوصیات مشترکی با سری بلبرینگهای خود تنظیم هستند ولی رولبرینگ های بشکه ای در مورد بارهای محوری و شعاعی ظرفیت تحمل بار بسیار بیشتری دارند این خانواده در واقع بلبرینک های ویژه تحمل بارهای سنگین هستند در این سذی از ساچمه ها ی استوانه ای متقارن بلند با قطر زیاد استفاده شده که بالطبع توانایی تحمل بار بلبرینگ را افزایش میدهد در حال حاضر طراحی داخلی انها بر اساس اخرین دستاوردهای روز صورت پذیرفته و ویژگی های از قبیل وجود حلقه های راهنما برای هدایت بهتر غلطک ها در حرکت و چرخش سطح لغزنده منحنی شکل و انجام تصحیحات سطوح برینگ موجب میشوند که برینگ بتواند با سرعت زیاد و تولید حرارت اندک کار کند خود را با بارهای محوری نسبتا زیاد تطبیق دهد و عمر مفید زیادی داشته باشد قابلیت اطمینان این سری و هم چنین تنوع ابعاد انها بسیار بیشتر از سایر بلبرینگ است.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر