021-33926192

رولبرینگ استوانه ای

برینگ های استوانه ای یک ردیف ساچمخ در طرحهای گوناگونی تولید میشوند که ار نظر ترتیب و نوع لبه با یکدیگر تفتوت دارند قفسه و رول ها (ساچمههای ایتوانه ای شکل)حائل بین لبه های کامل یکی از دو رینگ داخلی و یا بیرونی برینگ قرار گرفته اند .این نوع حلقه های کامل که قفسه و ساچمهه ای آن بر هم سوارند از یکدیگر جدا نمیشوند و میتوانند بطور جداگانه بر روی حلقه دیگر جا زده میشوند این شیوه آسان برای جا زدن بویژه در مواردی کاربرد دارد که هر دو حلقه بلبرینگ دارای تطابق داخلی  باشند.رولبرینگ های استوانه ای در حال حاضر با برخورداری ازر آخرین تکنولوژی روز ساخته میشوند ابعاد و اندازه تماس بین ساچمه ها و شیار آتنها بطور قابل ملاحظهای پیشرفته اند بعلاوه انجام تصحیحات و بهینه سازی سطوح برینگ و ارتقاء نحوه روانکاری گردش کامل رول ها را میسر ساخته است طراحی مطلوب نقاط تماس انتهای ساچمه ها با لبه ها ظرفیت تحمل بار محوری را افزایش و حرارت حاصل از گردش را کاهش داده است این ویژگی ها سبب بالا بردن کارائی این نوعر بلبرینگ شده و بر مزایای استفاده از آنها شامل قابلیت اعتماد و اطمینان بیشتر و حساسیت کمتر نسبت به ناهمراستائی ها افزوده است.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر