021-33926192

بلبرینگ کف گرد

برینگهای کف گرد بصورت یک طرفه و دو طرفه ساخته میشوند و تنها میتوانند بار محوری را تحمل کنند هم چنین سرعت چرخش آنها میتوانند قابل توجه باشد اجزاء این سری جدایی ناپذیرند و در نتیجه جا زدن انها راحت است چون واشر شفت واشر محفظه ساچمه و قفسه بطور جداگانه جا زده میشوند ویژگی های این بلبرینگ ها ان است که دارای دقت عملکرد بالا و ظرفیت تحمل بار زیاد میباشند .انواع بلبرینگ های کف گرد عبارتند از بلبرینگ های یا طرفه و بلبرینگ های یک طرفه با واشر بلبرینگ های دو طرفه بلبرینگ هایی که دارای واشر محفظه و نشیمنگاه کروی شکل هستند برای تصحیح خطاهای ناشی از عدم تنظیم دقیق مفیدند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر