021-33926192
بازگشت به لیست مقالات » | پنجشنبه 9 شهریور 1396 در ساعت 13 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

فیلتر هواو روغنبهتر است در هر تعویض روغنعوض گردد .
یکی  از دلایل خرابی و سایش موتور ، فیلتر هوای نامرغوب  است
.
غلظت و ویسکوزیته 
روغن موتورنشان دهنده کیفیت آن نمی باشد .
تیرگی و سیاه شدن روغن موتور در مدت زمان کارکرد میتواند نشان دهنده  یک روغن بی کیفیت باشد
.
گازوئیل هم در زمستان به ضد یخ نیاز دارد
.
ضدیخ از خوردگی و زنگ زدن موتور جلوگیری می نماید .
ضدیخ باید در کل سال چه زمستان چه تابستان در خودرو باشد
.
ضدیخ باید بصورت منظم کنترل شود تا از نظر کیفیت و ویسکوزیته افت نکند .
ضدیخ خالص در 19- درجه یخ می زند ولی وقتی با آب مخلوط شود تا 51- درجه سلسیوس یخ نمی زند
.
روغن ترمزدر اصل روغن نمی باشد  و منشا آن الکلی است .
روغن دنده  را باید در فواصل معین  تعویض نمود  :از ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر
روغن دنده اسم دیگرش واسکازین می باشد
.
والوالین همان گریس چرخ می باشد
.
کیفیت روغن موتور در مصرف سوخت تاثیر مستقیم دارد
.
کیفیت ضدیخ با رنگ آن هیچ ارتباطی ندارد
.
روغن هیدرولیکدر ترمز و فرمان خودرو موجود است و وظیفه انتقال نیرو عمدتآ بر عهده روغن هیدرولیک می باشد .
روغن دندهیا واسکازینو روغن هیدرولیکاز روغن های پر مصرف می باشند .
گریسچرخ های خودرو عمدتآ لیتیمی می باشد .

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر