021-33926192
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 5 مهر 1396 در ساعت 14 : 18 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

همانند محدوده بار مجاز وارده بر یک بلبرینگ، سرعت دورانی آن نیز تعریف و محدوده خاصی نمی تواند داشته باشد و سرعت آن بر اساس طول عمر مورد انتظار تعیین می شود.
در این رابطه یک سرعت مبنا تعریف شده و آن عبارتست از اندازه سرعتی که به ازای یک طول عمر 150000 ساعت، تبادل حرارتی بین بلبرینگ و محیط اطراف از طریق شافت و محفظه و غیره صورت پذیرد. مقادیر سرعت مبنا در جداول مشخصات بلبرینگ ها ارائه می شود.
این مقادیر برای حالتیست که حلقه داخلی بلبرینگ بچرخد. در مواردیکه حلقه بیرونی باید بچرخد، لازمست از این مقدار کمی کاسته شود. مقدار سرعت دورانی بلبرینگ یا گریس معمولا 15 تا 25 درصد کمتر از سرعت دورانی آن با روغن است.
افزایش فشار بر برینگ موجب افزایش اصطکاک شده و در نتیجه بلبرینگ نباید با سرعت مبنای تعیین شده به چرخش ادامه دهد. این مسئله در مورد های با قطر متوسط 100 میلیمتر به بالا و طول عمرهای زیر 75000 ساعت اهمیت خاصی پیدا می کند

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر