021-33926192
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 24 مرداد 1396 در ساعت 11 : 46 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بلبرینگ  های مورد استفاده در توربین های بادی
توربین های بادی باید بتوانند در همه نوع شرایط سخت محیطی کار کنند، هم در خشکی و هم در آب. با بهینه سازی طراحی بلبرینگ، روان کاری مناسب و آب بندی دقیق توربین های بادی می توان عمر آنها را به حداکثر رساند.

بلبرینگ پره
بلبرینگ های مورد استفاده در پره توربین بادی
بلبرینگ های روتور، پروانه و برج اجزای بنیادین یک توربین باد هستند. با توجه به وجود بارهای مختلف و در بعضی مواقع شدید و طیفی از شرایط آب و هوایی متفاوت و سخت، از راهکارهای متنوعی برای طراحی برینگ های هر توربین بنا به شرایط کاری استفاده می شود.
بیرینگ های توربین بادی بلبرینگ توربین بلبرینگ های مورد استفاده در توربین های بادی توربین های بادی باید بتوانند در همه نوع شرایط سخت محیطی کار کنند، هم در خشکی و هم در آب. با بهینه سازی طراحی برینگ، روان کاری مناسب و آب بندی دقیق توربین های بادی می توان عمر آنها را به حداکثر رساند. بلبرینگ پره بلبرینگ های مورد استفاده در پره توربین بادی برینگ های روتور، پروانه و برج اجزای بنیادین یک توربین باد هستند. با توجه به وجود بارهای مختلف و در بعضی مواقع شدید و طیفی از شرایط آب و هوایی متفاوت و سخت، از راهکارهای متنوعی برای طراحی برینگ های هر توربین بنا به شرایط کاری استفاده می شود

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر